A feltételes reflexnek az egyéni élet folyamán kialakult láncszerű kapcsolata. Ha a reflexek kiváltását ugyanabban a sorrendben hosszabb időn át ismételjük, akkor megfigyelhetjük, hogy megerősödnek és szabályos pontossággal jelennek meg, ha viszont sorrendjüket megváltoztatjuk, akkor elhalványulnak, sőt eltűnnek. A kutya a reflexek kiváltása sorrendjének váltogatására nyugtalanul szűköl, ideges lesz. Ha a reflexeket ismét a régi sorrendben próbáljuk kiváltani, akkor a kutya megnyugszik. Ha a sorrendet megint felborítjuk, a sikertelenség megismétlődik. A sztereotípia a folyamatoknak azonos sorrendben és azonos módon való ismétlődése. Dinamikusnak pedig azért nevezte el Pavlov, mert itt lényegében az ingerületek és gátlások folyamatainak sztereotip, vagyis mindig azonos lefolyásáról van szó.