Úgy alakul ki, hogy a kölykök - kb. háromhetes koruktól kezdve - fölemelik a lábukat, amikor az anyjuk a hasukat nyalogatja. Ez ilyenkor még normális reakció. Később az állat kifejleszti magában, hogy fekvés közben gyakran fölemeli hátul-só, felül levő lábát. Ha a mellső lábát emeli föl, ez együtt jár egyfajta farkcsóválással és nyalogatással. Ezt a viselkedést lényegében úgy tekinthetjük, mint valamilyen korai szociális reakciót az alomtársakkal v. az idegenekkel szemben. Mint szociális viselkedési sablon, „alázatosságnak" minősül.

Gyakran láthatunk ilyenfajta mellsőláb-emelést ideges kutyákon, amelyek félnek az idegentől. Sok esetben ezt a viselkedést valamilyen pszichés sérüléssel kapcsolatos tapasztalat váltja ki, még a korai kapcsolatteremtés kritikus periódusában. Ideges egyedek ezt a hajlamot örökíthetik is. Érzelmi stressz- (aggodalom) állapotban levő egyes kutyák ugyancsak emelgethetik mellső lábukat. Serdülő ebeknél ez a jelenség elsősorban a szociális bizonytalanság helyzeteiben, a kunyerálás és védekezési szándék kinyilvánításakor észlelhető. Amikor pl. a lakásban tartott kutya gazdájával ismeretlen erdőben sétál, s némileg előremerészkedik, ha számára valami szokatlant, megmagyarázhatatlant tapasztal, habozva megáll, visszarohan, és fölemeli a mancsát.

Az a feltevés, hogy a vadászkutyák tipikus magatartása, amikor is ilyen módon jelezve „ülik meg" v. „állják" az apróvadat, hasonló módon magyarázható, egyelőre még vitatható, ámbátor lehetséges, hogy ebben a speciális helyzetben hasonló érzések játszanak szerepet. Egy különben félénknek korántsem mondható óriás schnauzer kan pl. félelemelhárítási szándékának kifejezésére egész életén keresztül a mancsfelemelést használta, s egyidejűleg mindig bevizelt, valahányszor állatorvos gazdája a vizsgálati asztalra készült fektetni. Így akarta gazdája „agresszív hangulatát" mérsékelni.

Egy uszkár, melynek ugyancsak kellemetlen tapasztalatai voltak az állatorvosi rendelővel kapcsolatban, a váróterem ajtajának kinyitásakor két hátulsó lábára állt, s mindkét mellső mancsát fölemelve „védelmet pitizett" gazdájától.